7 tips om je bloeddruk te verlagen

7 tips om je bloeddruk te verlagen

Ongeveer 25% van de Nederlandse bevolking kampt met een hoge bloeddruk. De kans op een hoge bloeddruk neemt toe door het ouder worden maar ook de levensstijl heeft hier een belangrijke invloed op. Een hoge bloeddruk is slecht voor de gezondheid. Het is daarom zeer belangrijk om hier de nodige aandacht aan te besteden. In dit artikel delen we 7 tips om je bloeddruk te verlagen.

Wanneer is er sprake van een hoge bloeddruk?

De hoeveelheid bloed dat door de aderen stroomt en de weerstand die hierbij ondervonden wordt zijn bepalend voor de bloeddruk. Als er meer bloed door de vernauwde aderen stroomt, is er sprake van een hoge bloeddruk. Bij het meten van de bloeddruk wordt er onderscheid gemaakt tussen de bovendruk (systole, de hoogste waarde die de bloeddrukmeter aangeeft) en de onderdruk (diastole, de hoogste waarde die de bloeddrukmeter aangeeft). Er is sprake van een normale bloeddruk als je bovendruk onder de 140 en je onderdruk onder de 90 mm Hg is. Bij het meten van de bloeddruk is vooral de bovendruk een belangrijke indicator.

De normale waarde is tussen de 120 en 140 mm HG. Hierbij is het beter dat de bloeddruk meer naar de 120 mm HG gaat dan naar de 140 mm HG. Er wordt gesproken van een hoge bloeddruk (ook wel hypertensie genoemd) als de waarde hoger is dan 140 mm HG. Een hoge bloeddruk kan veel onherstelbare schade aan het lichaam aanrichten zelfs zonder dat de persoon in kwestie hier erg in heeft. De belangrijkste gevolgen van een te hoge bloeddruk zijn hart- en vaatziekten.       

2 soorten bloeddrukmeters om thuis de bloeddruk te meten

Het is uitstekend mogelijk om thuis de bloeddruk te meten. Dit is ook belangrijk aangezien het mogelijk is om jarenlang last te hebben van een hoge bloeddruk zonder er iets van te merken. De beschikbaarheid van een betrouwbare bloeddrukmeter is wel van groot belang om een goede diagnose te stellen. Het is daarom aan te raden om uitsluitend gebruik te maken van klinisch gevalideerde thuismeters. Er zijn 2 soorten bloeddrukmeters om thuis de bloeddruk te meten. Naast de bovenarm bloeddrukmeters kan er gebruik worden gemaakt van polsbloeddrukmeters. Volgens bloeddrukmeterswebshop.nl (een webshop die zich gespecialiseerd heeft op dit gebied) geniet het gebruik van een bovenarm bloeddrukmeter de voorkeur omdat deze meters minder gevoelig zijn voor bewegingen. Ook de Hartstichting ondersteunt deze mening. Met een bovenarm bloeddrukmeter dat klinisch gevalideerd is of medische kwaliteitscontroles hebben ondergaan is het goed mogelijk om thuis de bloeddruk te diagnosticeren. Heb je vastgesteld dat je bloeddruk aan de hoge kant is? Met de 7 onderstaande tips kun je je bloeddruk verlagen zonder medicijnen hiervoor te gebruiken.

7 tips om je bloeddruk te verlagen

  • Stoppen met roken
  • Gezond voedingspatroon aanhouden waarbij er zo min mogelijk vet en zout wordt gebruikt.
  • Overgewicht proberen te voorkomen of weg te nemen
  • Zorgen voor voldoende beweging
  • Leren omgaan met spanningen en stress
  • Het gebruik van alcohol beperken
  • Zorg voor voldoende goede nachtrust